Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Phước Thuận
 19/03/18  Tin tức - Sự kiện  1429
Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-PGDĐT ngày 23/02/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện lần thứ IV, cấp học Mầm non năm học 2017-2018
 04/01/18  Hoạt động - Sự kiện  4462
Sáng ngày 17/3/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Phước bế mạc Đại hội điền kinh học sinh phổ thông cấp huyệnlần thứ XII năm 2017.
 04/01/18  Tin tức - Sự kiện  3171
Sáng ngày 22/11/2017 Phòng GDĐT huyện Ninh Phước Khai mạc Hội thi Cán bộ quản lý giỏi bậc Mầm non lần thứ 2 năm học 2017-2018.